Etika v ošetřovatelství : pomocný učební text.

Fišerová, Jaroslava
[1. vyd.]. IDVPZ, 1998. 60 s.