Etika podnikání v koncepci cílů a prosperity.

Oliva, 1994. 48 s.