Etika hospodářství. Svazek II, Sociálně-etický pohled na tržní, plánované a světové hospodářství.

Rich, Arthur
1. vyd. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, . 375 s.
Edice: Oikúmené