Etika hospodářství. Svazek I, Theologická perspektiva.

Rich, Arthur
1. vyd. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, . 247 s.
Edice: Oikúmené