Etika a mezinárodní politika : postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky.

Cabadová Waisová, Šárka; Cabada, Ladislav; Strnadová, Lenka
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 235 s.