Ethika osobní : Ethika těla a duše, zabezpečení existence, styků osob, života pohlavního, individua co člena společnosti.

Hanuš, František
Hejda & Tuček, . 230 s.