Estetika strojopisu.

Kaďůrková, Milada
1. vyd. Veronika, 1996. 115 s.