Estetika - filozofia - umenie. I.

ed. Sošková, Jana
1. vyd. Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita, 2003. 189 s.
Edice: Studia Aesthetica ; 5