Estetično - uměnie a človek : Príspevky k antropologickej estetike.

Váross, Marian
1. vyd. Tatran, 1969. 269 s.