Estetické paralely umenia : štúdie o divadle, dramatike a filme.

Pašteka, Július
Vyd. 1. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1976. 425 s.