Estetická výchova : učebnice pro stř. zdravot. školy, stud. obor zdravot. sestra.

Zatloukalová-Kalinová, Zdeňka
1. vyd. Avicenum, 1984. 272 s.
Edice: Učebnice pro zdravot. školy