Estetická výchova na pionýrském táboře.

Ústř. dům pionýrů a mládeže J. Fučíka, 1988. 79 s.