Esperantsko slovenský a slovensko esperantský slovník.

Seemann, Štefan R
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970. 834 s.