Esperanto : mluvnice a cvičebnice pro samouky a kursy.

Šupichová, Julie
Vyd. 4., přeprac. Šolc a Šimáček, 1933. 128 s.