Esperanto do vrecka.

Šaturová-Seppová, Magda; Sandy, Artúr
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970. 226 s.