Esperantem za tři měsíce.

Chrdle, Petr; Chrdlová, Stanislava
Vyd. 2., rozš. KAVA-PECH, 1995. 159 s.