Esej o filozofii moci.

Dolgov, Konstantin
1. vyd. Tatran, 1986. 181 s.