Erotické pohádky pro dospělé : makedonský dekameron.

1. vyd. v ČSFR. Petrklíč, 1990. 45 s.