Eropolit : (Eroticko-politická romance z krizových let).

Salichov, Arif
Astera G, . 129 s.