Ernst Fischer, jeho ideológia a estetika.

Surovcev, J. I
1. vyd. Pravda, 1977. 370 s.
Edice: Človek a umenie