Erich Kaizr - Z.J. Holub : Katalog výtavy, Praha, srpen 1962.

Český fond výtvarných umění, 1962. [18] s.