Erich Fromm ; Z něm.orig.přel.Vlastislava Žihlová.

Funk, Rainer
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, . 139 s., [24] s. obr. příl