Erby miest vyhlásených za pamiatkové rezervácie.

Novák, Jozef
1. vyd. Tatran, 1986. 117 s.