Erby a vlajky miest v Slovenskej republike.

Kartous, Peter; Novák, J; Vrteľ, L
1. vyd. Obzor, 1991. 341 s.