Erbovník 2, aneb, Kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : [podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví.

Mysliveček, Milan
Vyd. 1. Horizont, . 237, 58 s.