Erbovník, aneb, kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví.

Mysliveček, Milan
Vyd. 1. Horizont, . 159 s., 64 s. obr. příl