Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648 : (Edice).

Fiala, Michal; Hrdlička, Jakub; Županič, Jan
Vyd. 1. Scriptorium, 1997. 38, 505 s.
Edice: Documenta Pragensia. Monographia ; vol. 4