Epochy, spolutvůrci, odkazy : literárněhistorické studie, črty a marginálie.

Plch, Jaromír
1. vyd. Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1984. 200 s.