Epochální iluze : přednášky na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Karlově univerzitě v Praze, podzim 1991.

Sviták, Ivan
Nadácia Vladimíra Clementise, 1992. 99 s.