Epištoly k rodičům. I, Poslání a význam školy pro budoucnost mládeže.

Vlček, Adolf
Dědictví Komenského, 1907. 20 s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav z oboru výchovy a lidového vzdělání ; 3