Epištola sv. Pavla k Římanům.

Pavel
Česká biblická práce, 1937. 39 s.