Epigramy.

Havlíček Borovský, Karel
Úplné vyd. dle pův. rukopisu. Informačně-osvětový odbor M.V, . 42 s.; 62 s.
Edice: Tisíc knih dobré četby ; Sv. 1