Epické básně.

Vrchlický, Jaroslav
3. vyd. [s.n.], 1895. 1 sv