Environmental laws of the Czech Republic. Vol.2, Waste Management Laws.

Vacek, Václav
Ministerstvo životního prostředí ČR, 1993. Přeruš. str. . tab