Entomologické problémy : (Sborník Čs. entomologickej spoločnosti na Slovensku pri SAV). 15.

ed. Trpiš, Milan
1. vyd. SAV, 1979. 243 s.