English for business and economics 1.

1. vydání. Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. 156 stran