English all around : kurz angličtiny pro školy a samouky.

Kuzmová, Alena
1., přeprac. vyd. [i.e. 1. vyd.]. Computer Press, 2010. vii, 472 s.
Edice: Jazyky. Učebnice