Endokrinologický ústav v zrcadle času : 40 let : 1957-1997.

ed. Pohunková, Dagmar; ed. Stárka, Luboslav
Endokrinologický ústav, 1996. 186 s.