Encyklopedie zahraničního obchodu.

ed. Cinkl, Jindřich
2. uprav. a dopl. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 722 s.