Encyklopedie výkonnosti. III, Výroba.

Sfinx, Bohumil Janda, 1933. 589 s.