Encyklopedie přípravy pro přijímací řízení na právnické fakulty.

Kotlán, Igor
2., přeprac. a aktualiz. vyd. Institut vzdělávání Sokrates, 2002. 202 s.