Encyklopedický slovník češtiny.

Bachmannová, Jarmila; ed. Karlík, Petr; ed. Pleskalová, Jana; ed. Nekula, Marek
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, . 604 s.