Encyklopédia spisovateľov sveta.

ed. Juríček, Ján
3., přeprac. a dopl. vyd. Obzor, 1987. 641 s.
Edice: Encyklopédie vydavateľstva Obzor