Encyklopédia slovenských spisovatel'ov. 1. zväzok, [A-O].

Rosenbaum, Karol; ed. Rosenbaum, Karol
1. vyd. Obzor, . 483 s.
Edice: Encyklopédie vydavateľstva Obzor