Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska.

ed. Botík, Ján
Vyd. 1. Veda, 1995. 2 sv