Mediator Dei : [Encyklika] o posvátné liturgii.

Pius
Sušilova literární jednota bohoslovců, . 64 s.