Encyklika Centesimus annus.

Jan Pavel
1. vyd. Spolok sv. Vojtecha, 1992. 109 s.
Edice: Pápežské dokumenty ; 1. zv