Emoce a interpersonální vztahy.

Slaměník, Ivan
Vyd. 1. Grada, 2011. 208 s.
Edice: Psyché