Emil Kotrba: Ex libris.

Kotrba, Emil
Knižní velkoobchod, 1969. 1 nestránkovaný sv. +