Emil Hácha : před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR.

ed. Rubín, Jiří; ed. Tomeš, Josef
1. vyd. Vérité, 2008. 149 s.